Vážení pacienti,

chci vás informovat, že 1. září 2018 nastoupila na mé místo praktické lékařky MUDr. Blanka Honnerová. Děkuji vám všem a přeji vám hodně zdraví a spokojenosti.
MUDr. Zuzana Urbánková

MUDr. Blanka Honnerová

praktická lékařka

Magda Šádková

zdravotní sestra

Ordinační hodiny jsou rozděleny na hodiny, kdy je poskytována péče bez objednání: jedná se akutní stavy, jejich kontroly, pravidelné předpisy léků, kontroly práce neschopných pacientů apod.

Jde většinou o dopolední hodiny.

čas vymezený na oběd: 12.30 - 13.00.

Odpolední ordinační hodiny jsou zaměřeny na celkové preventivní prohlídky, vstupní a preventivní vyšetření zaměstnanců pro zaměstnavatele, kontroly zdravotního stavu pro Úřad práce, pro Krajskou správu soc. zabezpeční. Tato vyšetření se uskutečňují na základě telefonického objednání prostřednictvím zdravotní sestry Magdy Šádkové. Výše uvedená vyšetření probíhají v odpoledních hodinách: 13.00 - 15.00 (kromě úterý)

Mimo výše uvedené ordinační hodiny je poskytována návštěvní služba u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu v ordinaci - jedná se především o špatně pohyblivé, hendikepované pacienty a seniory.

Součástí náplně práce práktického lékaře je také LPK (Lékařská posudková činnost), kterou lékař řeší ve spolupráci s lékařem správy soc. zabezpečení u pacientů s dlouhodobou pracovní neschopností, řešení částečných invalidních a plných invalidních důchodů.

Kromě lékařské péče je praktický lékař zahrnut obsáhlou administrativní činností: podává lékařské zprávy na vyžádání zdravotních pojišťoven, komerčních pojišťoven (úrazové pojistky, životní pojištění), zaměstnavatelů (pracovní úrazy, bolestné), vypisuje lékařské zprávy na vyžádání pro policii, soudy, úřady práce, správu soc. zabezpečení apod.

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.