Vážení pacienti,

chci vás informovat, že 1. září 2018 nastoupila na mé místo praktické lékařky MUDr. Blanka Honnerová. Děkuji vám všem a přeji vám hodně zdraví a spokojenosti.
MUDr. Zuzana Urbánková

MUDr. Blanka Honnerová, praktická lékařka

Magda Šádková, zdravotní sestra

Ordinační hodiny jsou rozdělené pro pacienty:

  • BEZ OBJEDNÁNÍ - jedná se o pacienty s akutními zdravotními potížemi, tato péče je poskytovaná v ranních hodinách do 9.30 hod. (kromě úterý)
  • PO OBJEDNÁNÍ - jedná se o registrované pacienty s chronickými nemocemi, o vyšetření pro potvrzení na ŘP, zbrojní pas, preventivní a pracovněpreventivní vyšetření, různé druhy pojištění apod. Pro objednané pacienty je vymezená péče v dopoledních hodinách od 9.30 a odpoledních hodinách.

Objednat se můžete elektronicky: OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ

Objednat se je možné i telefonicky, přednost dáváme elektronickému objednání, aby nebyla telefonáty zatěžovaná zdravotní sestra.

Mimo výše uvedené ordinační hodiny je poskytována návštěvní služba u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu v ordinaci - jedná se především o špatně pohyblivé, hendikepované pacienty a seniory.

Součástí náplně práce práktického lékaře je také LPK (Lékařská posudková činnost), kterou lékař řeší ve spolupráci s lékařem správy soc. zabezpečení u pacientů s dlouhodobou pracovní neschopností, řešení částečných invalidních a plných invalidních důchodů.

Kromě lékařské péče je praktický lékař zahrnut obsáhlou administrativní činností: podává lékařské zprávy na vyžádání zdravotních pojišťoven, komerčních pojišťoven (úrazové pojistky, životní pojištění), zaměstnavatelů (pracovní úrazy, bolestné), vypisuje lékařské zprávy na vyžádání pro policii, soudy, úřady práce, správu soc. zabezpečení apod.

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.