MUDr. Zuzana Urbánková

praktická lékařka

Magda Šádková

zdravotní sestra
Vážení pacienti,

ordinační hodiny jsou rozděleny na hodiny, kdy je poskytována péče bez objednání: jedná se akutní stavy, jejich kontroly, pravidelné předpisy léků, kontroly práce neschopných pacientů apod.

Jde většinou o dopolední hodiny.

čas vymezený na oběd: 12.30 - 13.00.

Odpolední ordinační hodiny jsou zaměřeny na celkové preventivní prohlídky, vstupní a preventivní vyšetření zaměstnanců pro zaměstnavatele, kontroly zdravotního stavu pro Úřad práce, pro Krajskou správu soc. zabezpeční. Tato vyšetření se uskutečňují na základě telefonického objednání prostřednictvím zdravotní sestry Magdy Šádkové. Výše uvedená vyšetření probíhají v odpoledních hodinách: 13.00 - 15.00 (kromě úterý)

Mimo výše uvedené ordinační hodiny je poskytována návštěvní služba u pacientů, jejichž zdravotní stav neumožňuje osobní návštěvu v ordinaci - jedná se především o špatně pohyblivé, hendikepované pacienty a seniory.

Součástí náplně práce práktického lékaře je také LPK (Lékařská posudková činnost), kterou lékař řeší ve spolupráci s lékařem správy soc. zabezpečení u pacientů s dlouhodobou pracovní neschopností, řešení částečných invalidních a plných invalidních důchodů.

Kromě lékařské péče je praktický lékař zahrnut obsáhlou administrativní činností: podává lékařské zprávy na vyžádání zdravotních pojišťoven, komerčních pojišťoven (úrazové pojistky, životní pojištění), zaměstnavatelů (pracovní úrazy, bolestné), vypisuje lékařské zprávy na vyžádání pro policii, soudy, úřady práce, správu soc. zabezpečení apod.

Vážení pacienti,

v blízké budoucnosti bych chtěla nabídnout objednávkový systém i pro dopolední ordinační hodiny, aby bylo zkráceno čekání na minimum, ale zatím v současné době nelze tento způsob z praktických důvodů aplikovat.

Doufám proto, že přijmete s pochopením nezbytně nutné čekací doby před vyšetřením. Na druhé straně Vás prosím, abyste zbytečně netelefonovali jaké jsou ordinační hodiny apod. (jsou vypsány na vizitce, kterou všichni z Vás obdrželi)