MUDr. Milan Karlíček

Kardiologická ambulance

Pro zdraví Vašeho srdce

ECHO, zátěžová ergometrie, Holter TK, Holter EKG, rehabilitace - rekondice

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami působícími na území ČR

V naší kardiologické ambulanci vykonáváme všechny kardiologické vyšetření a staráme se o pacienty s kardiologickými obtížemi. Za důležitou však pokládáme také rehabilitaci. Právě proto vzniklo v prostorách kardiologické ambulance v lékařském domě ORMIGA unikátní zařízení v celé ČR - tělocvična, která svým založením má sloužit především kardiakům, nemocným s kardiovaskulárními chorobami, obesním, nemocným s matabolickým syndromem, hypertenzí ale i všem, kdo si chtějí udržet nebo zlepšit své zdraví.

Prostředí je uzpůsobeno pro nemocné a všechny z vyšších věkových skupin, kterým návštěvy fitness centra nevyhovují či nejsou vhodné.

Poskytujeme profesionální, vysoce kvalitní služby v rámci kardiologické ambulance, především kardiovaskulární rehabilitaci, cvičení a pohybovou aktivitu ke zlepšení fyzické kondice a pohybovou aktivitu za účelem regenerace a relaxace.

Rádi uvítáme pacienty po operacích a jiných výkonech na srdci (po katetrisačním vyšetření, angioplatice, bypassech, operacích chlopní apod.), po prodělaných infarktech, implantacích kardiostimulátorů, i s jiným onemocněním srdce snižujícím a postihujícím výkonnost. Postaráme se také o nemocné po rekonstrukčních výkonnech na tepnách dolních končetin, a o seniory, kteří budou chtít redukovat váhu nebo jen zlepšit fyzickou kondici. Navrhneme pohybovou rehabilitaci odpovídajícím aktuálním potížím a usnadníme tak rychlý návrat k původní výkonnosti.

Podle potřeby doplníme kardiologické vyšetření, eventuelně zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru. Ve spolupráci s obesitologickou ambulancí pana doktora Urbánka sestavíme nejvhodnější jídelníček a doporučíme změnu stravovacích návyků a životosprávy.

Je nutno si uvědomit, že pohybová aktivita patří jednoznačně k základům léčby všech kardiovaskulárních onemocnění, obesity, metabolického syndromu a měla by být nedílnou součástí zdravého životního stylu.